Simonida Popov

Ekonomista i sportista u penziji

Meni je najveći problem hodanje.

Kada se vaša organizacija meni obratila, i kada sam dobila vaš aparat, meni je bilo drago, jer sam imala osećaj da neko brine o meni. Čula sam da mnogi kažu da ste vi jedini koji ih pozovu. Navikli su na vas, na vaš prijatan glas.

Video 2