oprema

- Centrala ASISTEL-a se instalira u kući korisnika, na postojeću telefonsku liniju

- Sigurnosna Ogrlica ili Sigurnosna Narukvica za aktiviranje alarma

- Dodatni senzori za dim, gas, kretanje, koji se instaliraju prema želji korisnika

                                      

 

Svi elmenti sistema su usklađeni i povezani da mogu da rade kao jedna celina.


ASISTEL Centar za Teleasistenciju raspolaže sa dva odvojena sistema koji, u slučaju potrebe, rade nezavisno. Na taj način sistem je zaštićen od mogućih kvarova ili nestanaka struje,  te obezbeđuje maksimalnu sigurnost pri pružanju usluge.

ASISTEL oprema je proizvedena od strane najboljih, specijalizovanih evropskih proizvođača, sa iskustvom od preko 20 godina i sa preko 500.000 instaliranih jedinica.

Svi elementi sistema zadovoljavaju Evropski Standard EN 50134 (Alarm systems - Social alarm systems) kao i važeće norme za telefonske, električne i elektromagnetske uređaje.

Program za vezu sa korisnicima, Program za operatera i Program za administraciju Centra su prvi programi za Teleasistenciju na srpskom jeziku.