2012 – EVROPSKA GODINA AKTIVNOG STARENjA I SOLIDARNOSTI MEĐU GENERACIJAMA

08. 04. 2012

Srbija spada u jednu od pet evropskih zemalja koje karatkeristiše izrazito staro stanovništvo. Udeo starih ljudi u ukupnoj populaciji je 17%. Prosečna starost stanovništva je 41.1 godina, a demografski stručnjaci smatraju da će u narednih 5 godina u svetu biti više osoba starijih od 65 nego dece mladje od 5 godina.

U Srbiji veliki broj starih žive sami ili usamljeni, često u veoma veoma lošim uslovima. Prepušteni sami sebi, zanemareni i zapostavljeni, mnogi provode dane u strahu, nesigurnosti i usamljenosti. Zavisnost od tuđe pomoći i brige čini ih potpuno pasivnim i nesposobnim da artikulišu sopstvene potrebe i aktiviraju svoje potencijale. Sa humanitarnog aspekta, jedan od gorućih socijalnih problema u našem društvu je neadekvatna i nedovoljna briga za stara lica. Postoji veliki broj "nevidljivih" ljudi koji veoma teško žive i koji nisu obuhvaćeni bilo kojim vidom socijalne i zdravstvene zaštite.
Istraživanja pokazuju da ogromna većina osoba starijih od 65 godina želi da živi u sopstvenom domaćinstvu i da zadrži sopstveni način života i uobičajeno okruženje što je duže moguce. Uz pomoć Asistela danas je u kući moguće pružiti većinu aktivnosti vezanih za pomoć i pruženje podrške starim osobama da žive nezavisno u sopstvenom okruženju.
Jedna od misija ASISTELA je da podstiče lokalne zajednice i društveno odgovorne kompanije na solidarnist. Omogućavanjem korišćenja usluga teleasistencije starima se pruža bezbednost i sigurnost, a samim tim i mogućnost da se aktiviraju u različitim oblastima. Aktivno starenje podrazumeva starenje uz dobro zdravlje, veće aktivno učestvovanje u društvenim zbivanjima, veću nezavistnost u svakodnevnom životu i veću građansku uključenost. Promovisanje nezavisnog života starih je jedna od tri područja koje strategija aktivnog starenja podrazumeva. 2012 godina je godina mogućnosti da se ukaže na diskriminaciju starih i mogućnost da se promovišu nova rešenja za probleme sa kojima se sureće starija populacija. Ona treba da bude izazov za sve društvene aktere da unaprede mogućnosti za aktivno starenje i samostalan život.

Nema komentara.