Asistel na sajmu lokalne samouprave

17. 11. 2010

Predstavnici 90 gradova i opština, kao i kompanija zainteresovanih za sradnju okupili su se od 10. do 12. novembra 2010 u Beogradu na Drugom sajmu lokalne samouprave , kako bi razmenili iskustva i utvrdili mogućnosti novih oblika saradnje.

Sajam je prilika da gradovi i opštine u Republici Srbiji,  i kao i zainteresovane kompanije  prikažu svoje aktivnosti i predstave svoje resurse i potencijale za sve koji su zainteresovani za saradnju i zajedničke projekte.  Tokom sajma organizovali su  se i okrugli stolovi i tematski događaji sa temama koje su od značaja za razvoj lokalnih samouprava u Srbiji.

Kompanija Asistel  je  učestvujući na ovom sajmu predstavila svoju uslugu gradovima i opštinama širom Srbije, kao i mogućnosti saradnje sa lokalnim samoupravama. Predstavnici  mnogih opština pokazali su interesovanje za teleasistenciju kao novi vid brige o ranjivim grupama stanovništva. Predlog novog zakona o socijalnoj zaštiti  ističe ovaj vid usluge kao mogućnost zbrinjavanja velikog broja ljudi koji pripadaju ovoj kategoriji stanovništva.

Na panel diskusiji sa temom" Evropski standard lokalne samouprave u oblasti brige o socijalno ranjivim grupama" osnivač Asistela Srdjan Janićijević upoznao je prisutne sa evropskim iskustvima u oblasti socijalne politike,  uslugom teleasistencije kao i radom  kompanije Asistel.  Ukazano je na značaj i prednosti  teleasistencije kako za pojednica tako i za zajednicu. Član veća opštine Stari Grad Risto Raco izneo je iskustva  saradnje sa Asistelom kao vid partnerstva  privatnog i javnog sektora .

Nema komentara.