Virtus - nagrada za kompaniju koja brine

09. 12. 2010

Balkanski fond za lokalne inicijative je i ove godine organizovao dodeljivanje nagrade za kompanije koje doprinose razvoju filantropije i društveno odgovornog poslovanja.

 Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Cilj pokretanja ove nagrade  je oživljavanje i reafirmacija filantropskih ideja i stavova u našem društvu nizom aktivnosti i programa sa namerom da davanje za opšte dobro ponovo postane svakodnevni deo naših života, a nagrada je jedna od najznačajnijih inicijativa u ovom pravcu.

Ove godine Aistel je bio u nominaciji  Virtus nagrade za malo i srednje preduzece i osvojio je drugo mesto. Svojim učešćem Aistel je želeo da skrene pažnju na značaj društveno odgovornog poslovanja,  i da upozna javnost i društveno odogovorne kompanije sa svojom delatnošću.

Nema komentara.