Specilajna letnja ponuda kompanije ASISTEL

Brinemo o vašim najdražima dok ste vi na odmoru

20. 06. 2011

Procenjuje se da u Beogradu postoji oko dvadeset hiljada ljudi u trećem dobu koji žive sami ili veći deo dana provode sami u kući i kojima je neophodna neka vrsta pomoći. Pored ovako velikog broja starih osoba koje žive same , veliki broj starih lica koje žive stalno ili privremeno sa mlađim članovima svojih porodica, tokom leta ostaju kraći ili duži vremenski period sama zbog odlaska mladjih članova porodice na odmor.

ASISTEL je jedina kompanija u Srbiji koja je specijalizovana da za stara lica ili osobe sa invaliditetom koje žive same organizuje pomoć putem telefonske linije. Stručno osoblje ASISTELA u zavisnosti od prirode poziva organizuje hitne intervencije u kriznim zdravstvenim situacijama, smiruje korisnika, poziva vatrogasace ili policiju , razgovora sa korisnicima, daje različitie informacije i slično.

Usluga teleasistencije podrazumeva organizovanje pomoći putem aktiviranja alarmnog dugmeta koje korisnik nosi uz sebe i koje pruža sigurnost korisnicima 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Tim povodom direktor kompanije ASISTEL Tamara Ćurlin posdeća da kompanija ASISTEL trenutno stalno brine o sigurnosti više od 500 najstarijih građana Beograda i Srbije. U akcijama sa Gradom Beogradom kao što je „ Teleasistencija za građane Beograda" i u saradnji sa većim brojem gradskih opština pruža se pomoć i podrška starijim i nemoćnim sugradjanima koji najveći deo svog vremena provode sami.

Tokom letnjeg perioda ASISTEL nudi specijalnu ponudu korišćenja svojih usluga i na kreći period. Na taj način mlađi članovi porodice mogu uživati u svom odmoru sa saznanjem da su njihovi najmiliji pod 24-časovnim nadzorom.

Cilj akcije „Brinemo o vašim najdražima dok ste vi na odmoru" je da se svest o potrebi brige o starim licima koja žive sama prepozna pre svega od strane članova njihovih porodica, da se omogući usluga teleasistencije onima kojima je ona najpotrebnija, a u isto vreme da se obezbedi bezbrižan odmor mladjim članovima porodice.

Kompletne podatke o načinu korišćenja usluga kompanije ASISTEL, kao i o uslovima specijalne, letnje akcije možete dobiti na telefon 328 20 20 .

Nema komentara.