Ko su Asistel korisnici

  • Starije osobe
  • Osobe ugroženog zdravlja
  • Nemoćni
  • Osobe koje žive same ili najveći deo dana provode same u svom domu
  • Osobe koje imaju potrebu za stalnom pažnjom i brigom
  • Usamljeni
  • Osobe koje ne žele da žive van svog doma
  • Osobe koje imaju potrebu za sigurnošću

Ponosni smo što među našim korisnicima, između ostalih, imamo jednog stogodišnjaka, korisnicu sa kojom  smo kontakt ponovo uspostavili odmah nakon rušenja njene kuće u Dubljanskoj ulici i za koju i sada činimo sve što možemo, korisnicu kojoj smo dali krv neophodnu za operaciju, korisnike koji su ratni invalidi, članove Udruženja za cerebralnu paralizu o kojima svakodnevno brinemo, penzionisane profesore, lekare, pravnike, službenike, sportiste, kulturne radnike, umetnike  čija bogata životna iskustva upijamo  i kao mlad tim učimo od njih, te mnogo, mnogo drugih ljudskih sudbina u koje mi neprekidno unosimo puno svetlosti i topline. Naša nagrada je poverenje koje nam već skoro dve godine nesebično ukazuju.

10.000 naših sugrađana ima ovu potrebu!